Gebruiksvoorwaarden - Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024

Gebruiksvoorwaarden - Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024

1. Algemeen

1.1. De website www.msmwnl.com (hierna "de website") wordt beheerd door Miss Supermodel Worldwide Netherlands, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

1.2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website.

2. Intellectueel Eigendom

2.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de website, waaronder teksten, afbeeldingen, video's en ander materiaal, berusten bij Miss Supermodel Worldwide Netherlands of haar licentiegevers.

2.2. Het is niet toegestaan om materiaal van de website te kopiƫren, te verspreiden, te wijzigen of anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miss Supermodel Worldwide Netherlands.

3. Gebruik van de Website

3.1. Je gaat ermee akkoord de website uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

3.2. Het is niet toegestaan om de website te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met wet- en regelgeving of schadelijk zijn voor Miss Supermodel Worldwide Netherlands of derden.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Miss Supermodel Worldwide Netherlands streeft ernaar de inhoud van de website accuraat en up-to-date te houden, maar geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

4.2. Miss Supermodel Worldwide Netherlands is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de website.

5. Wijzigingen in Gebruiksvoorwaarden

-

5.1. Miss Supermodel Worldwide Netherlands behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden op de website gepubliceerd.

6. Toepasselijk Recht

6.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Lees deze gebruiksvoorwaarden regelmatig door, omdat ze kunnen worden bijgewerkt. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via [E-mailadres] of [Telefoonnummer].

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 9-12-2023.