Privacyverklaring - Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024

Privacyverklaring - Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024

1. Verantwoordelijke

1.1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Miss Supermodel Worldwide Netherlands, gevestigd te Amsterdam, Nederland. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via info@msmwnl.com.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van deelnemers aan Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024: - Naam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Nationaliteit - Maten

3. Doel van de gegevensverwerking

3.1. De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de organisatie en uitvoering van Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024, inclusief contact met de deelnemers.

4. Delen van persoonsgegevens

4.1. Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement of wettelijk verplicht is.

5. Bewaartermijn

5.1. De persoonsgegevens van aangemelde kandidaten die (nog) niet hebben deelgenomen aan het finaletraject worden maximaal 2 jaar bewaard, gerekend vanaf de dag van aanmelding. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

6. Toestemming voor contact

6.1. Door je aan te melden voor Miss Supermodel Worldwide Netherlands 2024, ga je akkoord met het feit dat de organisatie contact met je opneemt in verband met deelname aan het evenement.

7. Jouw rechten

7.1. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Neem hiervoor contact op via de hierboven vermelde contactgegevens.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

8.1. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9-12-2023.